Contact us

Address

405, Shan Xue Qing Chuang Yuan, 3rd Industrial Rd 3rd, Zhi village, Dashi, Panyu District, Guangzhou

Phone

+86 020 8482 8293

E-mail

diwei_amy@diwei-elec.com
Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours